Cart

ponedeljak, 26 februar 2018

Radionice Isključi nasilje - februar 2018

Radionice Isključi nasilje!
Bili su nam u gostima đaci iz OŠ Dositej Obradović, trećaci i četvrtaci, sa kojima smo razgovarali o vršnjačkom nasilju, o bezbednosti na internetu, o pozitivnim stranama interneta, ali i o opasnostima i problemima koji se mogu javiti prilikom online komunikacije. Sa decom smo zajedno pravili plakate sa izvučenim osnovnim porukama radionice Isključi nasilje! On&Off Line bonton i na kraju im dodelili diplomice malih edukatora. Deca će ono što su naučila u Biblioteci preneti vršnjacima u svojim školama i na taj način nastaviti da rade na suočavanju sa problemima vršnjačkog nasilja, kao i na prevenciji istog.

ponedeljak, 26 februar 2018