Humanitarni fond „Ljilja i Milka Mijatov“ osnovan je 2007. godine na inicijativu Zrenjaninca Đure Mijatova.

Posle smrti kćerke i supruge, Đura Mijatov odlučio je da osnuje fond kom bi zaveštao svu svoju imovinu sa idejom da fond finansijski pomaže najbolje studente čije je prebivalište u Zrenjaninu.

Iste, 2007. godine u saradnji sa „Zrenjaninskim novinama“ dodeljene su godišnje nagrade za pet najboljih studenata u iznosu od 45 hiljada dinara. Godišnje nagrade dodeljene su i naredne godine.

Od 2009. godine, umesto godišnje nagrade, odlučeno je da se studentima dodeljuju mesečne stipendije. Iste godine  Fond počinje da funkcioniše u okviru Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“. 

Od 2011. godine umesto dotadašnjih pet stipendista, odlučeno je da mesečne stipendije dobija šest stipendista: dva studenta sa Univerziteta u Beogradu,  dva studenta Univerziteta u Novom Sadu i dva studenta zrenjaninskog faklulteta. Iznos mesečne stipendije je 5.000 (pet hiljada) dinara po studentu, a godišnje se isplaćuje 9 (devet) stipendija.

Od ove godine partner Fonda je i Internet portal www.zrenjaninski.com.

Dosada je ukupno 51 student koristio sredstva Fonda „Ljilja i Milka Mijatov“.

Ukupno je isplaćeno 1.935.000 dinara.

Kuriozitet ovog Fonda jeste i to što za 10 godina njegovog postojanja stipendije nisu ni dana zakasnile. Takođe, UO Fonda se prilikom odabira stripendista Fonda rukovodio jedino i isključivo prosečnom ocenom tokom studija i kao jedinim kriterijumom.

Osnivač Fonda, Đura Mijatov zaveštao je Fondu svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu sa idejom da njegova humana misija traje.

Mnogi stipendisti Fonda danas su uspešni poslovni ljudi.

Fond „Ljilja i Milka Mijatov“ prvi je privatni fond u gradu i osnivač je uz pomoć saradnika koji su i do danas svi ostali na okupu uz velike napore uspeo da ga registruje. Želja da pomogne i zadrži sećanje na svoje najmilije bili su jači od birokratije i fond je registrovan u skladu sa svim zakonskim propisima.