„Pesnička štafeta” je, pored Zmajevih dečjih igara, najveća dečja manifestacija, ne samo na području Vojvodine, već i u Srbiji. Osmišljena je kao pesničko nadmetanje najmlađih, sa osnovnim ciljem da otkriva mlade talente, podstiče dečje stvaralaštvo i razvija ljubav prema pisanoj reči. „Pesnička štafeta” upoznaje decu sa piscima i neguje odnos prema knjizi. Deca su aktivni učesnici u celokupnoj manifestaciji.