Na sastanku održanom 5. oktobra 2015. godine u Gradskoj narodnoj biblioteci "Žarko Zrenjanin", Upravni odbor Humanitarnog fonda Ljilja i Milka Mijatov odlučivao je o stipendistima ovog fonda za školsku 2015/2016. godinu.

Prema odluci Upravnog odbora Fonda, stipendije za školsku 2015/2016. godinu dobijaće sledeći studenti:

1. Viktorija Filipov, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, sa prosečnom ocenom tokom studija 10

2. Tamara Zorić,  Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, sa prosečnom ocenom tokom studija 10

3. Miloš Jovičević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10

4. Nataša Dukuljev, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10

5. Nemanja Kajtez, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10

6. Dubravka Kralj, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10

O datumu svečanog proglašenja koje će biti upriličeno u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin obavestićemo Vas blagovremeno.