Vršnjačko nasilje: prepoznaj i reaguj“ – Projekat je podržan od strane Sekretarijata za omladinu i sport AP Vojvodine

Projekat se bavi edukacijom učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Zrenjanina o formama, rasprostranjenosti i posledicama vršnjačkog nasilja na grupnom i individualnom nivou, kao i informisanjem o značaju nenasilne komunikacije i nenasilnog rešavanja konflikata za širenje i jačanje atmosfere tolerancije i poštovanja različitosti. Cilj ovog projekta je da mladi, kroz radioničarski rad, usvoje repertoar veština i znanja koji prevenira i dovodi do smanjenja različitih oblika vršnjačkog nasilja, kao i da im se ukaže na opcije koje im stoje na raspolaganju ukoliko su do sada iskusili ili bili svedoci neke od formi vršnjačkog nasilja.

Kroz planirane aktivnosti: predavanje, treninge i radionice, očekuje se da će učesnici projekta usvojiti sposobnost razumevanja i prihvatanja sopstvenih i tuđih emocija, zatim veštine asertivne i nenasilne komunikacije, kao i veštine nenasilnog rešavanja konflikata. Poseban napor biće uložen u osposobljavanje učesnika za primenu i prenošenje usvojenog znanja tako da, na kraju predviđenih projektnih aktivnosti, oni budu u stanju da prenesu stečeno znanje, u neformalnoj komunikaciji, svojim vršnjacima koji nisu učestvovali u projektu.

  • Predavanje o vršnjačkom nasilju – upoznavanje učesnika projekta sa pojmom vršnjačkog nasilja, njegovim formama, rasprostranjenosti i načinima na koje se ono može prevenirati i prevazići, kao i o akcijama koje učenici mogu da preduzmu ukoliko trpe ili su svedoci vršnjačkog nasilja; otvaranje teme vršnjačkog nasilja bez predrasuda i tabua, u atmosferi prihvatanja.
  • Trening o emocijama – upoznavanje sa konceptom emocija, njihovim značajem i uticajem koji mogu imati na vršnjačko nasilje; ukazivanje na načine na koje učesnici projekta mogu da osveste i prihvate svoje emocije, ne ugrožavajući sebe i druge, kao i edukacija o tome kako razumeti i reagovati na emocije drugih ljudi.
  • Trening asertivne komunikacije – upoznavanje učesnika projekta sa pojmom asertivne komunikacije kao temelja nenasilne komunikacije, razlikovanje ovog stila komunikacije od pasivnog i agresivnog stila komunikacije i, konačno, usvajanje ovakvog načina komuniciranja, kroz demonstraciju na licu mesta, a uz pomoć primera iz svakodnevnog školskog okruženja.
  • Trening nenasilnog rešavanja konflikata (medijacija) – upoznavanje sa pojmom konflikta i njegovim oblicima; rad na uvremenjenom prepoznavanju konfliktne situacije i sprečavanju eskalacije sukoba; rad na usvajanju veština nenasilnog rešavanja konflikata i prevazilaženju destruktivnih načina rešavanja konflikata uz pomoć aktivnog slušanja i pregovaranja, a sve u cilju postizanja situacije u kojoj nijedna od sukobljenih strana nije na gubitku.

Radionice i predavanja će se realizovati na Pametnoj tabli (smart board). Savremena obrazovna tehnologija stvara preduslove za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvija kreativnost i obezbeđuje veću aktivnost polaznika. Interaktivna pametna tabla je medij blizak mladima koji su naša ciljna grupa.